เกี่ยวกับเรา

ทองคำ เป็นแร่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในพวกโลหะที่มีเนื้ออ่อน สีเหลืองสุกปลั่งตลอดเวลา ไม่เป็นสนิม ไม่หมอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง มนุษย์มีการนำทองคำมาใช้เป็นเครื่องประดับ และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มานานกว่า 5,000 ปี โดยมีหลักฐานจากสมัยอียิปต์โบราณ จีน และอินเดีย ทองคำได้รับการยอมรับว่าเป็นแร่ที่มีคุณค่าสูง สามารถเปลี่ยนสถานะได้ แต่ไม่มีวันเสื่อมสลาย

ปัจจุบัน ทองคำไม่เพียงแค่ถูกใช้เป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูง และดูสวยงามเท่านั้น แต่ยังถูกใช้ในด้านการลงทุนอีกด้วยทั่วโลกต่างให้ความเห็นตรงกันว่า ทองคำ เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเป็นสากล  แน่นอนว่า  การซื้อขายทองคำในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นในการใช้ประโยชน์ด้านความสวยงามเป็นสำคัญเท่านั้น แต่ทองคำยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลด้านอื่น ๆ กับผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของ นั่นคือสามารถสร้างกำไรเพิ่มเติม หรือสร้างความมั่นคงด้านการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ

การลงทุนด้านทองคำมีความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง และมีความยั่งยืน บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(Zarina Group Public Company Limited) จึงก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ด้านทองคำมากว่า 30 ปี เพื่อเป็นตัวช่วยและสนับสนุนผู้ที่ต้องการหรือสนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือ ลงทุนด้านทองคำในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง และ เครื่องประดับเพชร ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมีความมั่นคง และยั่งยืนในธุรกิจ โดยใช้ระบบการดำเนินงานที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการลงทุนด้านทองคำที่สามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมรูปแบบการทำธุรกิจของบริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(Zarina Group Public Company Limited) จึงเป็น Gold Business Solution ให้กับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทองคำ

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Zarina Group Public Company Limited) มีนโนบายการขยายร้านค้าทองคำ By ZARINA ดังนี้

  1. ร้านสาขาของ ZARINA  (คลิกดูตัวอย่างร้านสาขาของ ZARINA)
  2. ร้านค้าของหุ้นส่วนธุรกิจ By ZARINA
  3. ร้านค้าทองคำในปัจจุบัน

ความหมายของสัญลักษณ์

ZARINA

ภาษาอาหรับ แปลว่า ทอง
ภาษารัสเซีย แปลว่า ราชินีผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าชีวิตที่เป็นผู้หญิง
ภาษาไทย ซาริน่า แปลว่า ราชินีแห่งทองคำ

Al Buraq

สัญลักษณ์ ของ ZARINA คือ ม้าบิน (Al Buraq) เป็นพาหนะของพระเจ้า

Vision

Mission

เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสำเร็จของร้านค้าทองคำ ให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนอย่างมีธรรมมาภิบาล

  1. พัฒนาระบบการลงทุนร้านค้าทองคำ
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าทองคำ
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบัญชี และภาษีร้านค้าทองคำด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายทันสมัย อย่างมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล