ออมทองกับซาริน่า

ออมทอง (Gold Savings) คืออะไร?

การออมทอง คือ การซื้อทองคำ โดยการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามรูปแบบที่กำหนด โดยสามารถรับทองคำได้เมื่อครบกำหนดการจ่ายชำระ ตามรูปแบบและน้ำหนักทองที่ต้องการ

 

ทองคำ!!!!

 • เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง
 • เป็นสินทรัพย์มีค่า มีราคาและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • เป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้วมีผลตอบแทนดี และมีความเสี่ยงต่ำ
 • ทองคำเป็นการลงทุน ที่สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ

 

การออมทองเหมาะสมกับใครบ้าง

 • ทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการซื้อทองคำ และ สะสมทองคำ
 • ผู้ที่ชอบเก็บออม และ ชอบการลงทุนในทองคำ และไม่มีข้อมูลในการลงทุนอื่น
 • ผู้ที่เริ่มต้น และสนใจในการลงทุนทองคำ

 

ออมทองกับซาริน่า ดีอย่างไร

 1. สามารถเก็บออมทองคำได้ตามความต้องการของตนเอง ทั้งน้ำหนักและราคา
 2. ราคาซื้อ/ขาย อ้างอิงตามมาตรฐานของสมาคมผู้ค้าทอง
 3. สามารถจ่ายชำระเงินได้ทั้ง เงินสด การโอน และบัตรเครดิต
 4. ได้รับสิทธิพิเศษ การเป็นสมาชิก เพื่อลดราคาค่ากำเหน็จในการออมและการซื้อทุกครั้ง
 5. มีคู่มือและเอกสารในการทำธุรกรรมอย่างชัดเจน
 6. สามารถจ่ายชำระเงินออมรายงวดได้ทุกสาขาของร้านทองซาริน่า

 

ขั้นตอนการออม

 1. ลูกค้าขอเปิดบัญชีออมทอง กับซาริน่า ได้ทุกสาขา
 2. ลูกค้าเลือกน้ำหนักทอง และจ่ายชำระเงินออมงวดแรก
 3. ลูกค้ารับสมุดออมทอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการออม และเพื่อนำมาชำระในงวดถัดไป
 4. เมื่อออมครบกำหนดลูกค้าสามารถนำสมุดออมมาขอรับทองคำ หรือ สามารถตัดขายรับเงินสด ได้ทันที

 

เอกสารประกอบการออม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • คำขอเปิดบัญชีออมทอง

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร