สัมมนาฟรี สู่การเป็นนิติบุคคลร้านค้าทองคำ

เจาะทุกประเด็น สู่การเป็นนิติบุคคลร้านค้าทองคำ

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ห้องวายุภักษ์7 วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2560 พบกับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงทะเบียนที่นี้