สมัครงาน สาขา พุทธมณฑลสาย 5

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รับสมัครงานด่วน

 

ตำแหน่งผู้จัดการสาขาร้านค้าทองคำ (ปฎิบัติงานที่สาขาพุทธมณฑลสาย 5) ต้องการด่วน  จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1.วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งด้านขายทองคำรูปพรรณหน้าร้าน ขายทองคำแท่ง และการบริการ
2.ควบคุม ดูแล และพัฒนางานด้านการบริหารภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
3.ควบคุมดูแลบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่ง และนโยบาย
ของบริษัทฯ
4.พัฒนาบุคลากรในสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฎิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1.เพศ หญิง-ชาย อายุ 30-45 ปี
2.การศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และการประสานงานที่ดี
4.มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารทีมงาน
5.มีจิตวิทยาในการสื่อสาร (หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6.มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ 2 ปีขึ้นไป

 

ตำแหน่งพนักงานขาย (ปฎิบัติงานที่สาขาพุทธมณฑลสาย 5) ต้องการด่วน     จำนวน  หลายอัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1.ขายทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง 96.5 % หน้าร้านทองคำ Zarina

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง

2.อายุ 20-45 ปี

3.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

4.มีประสบการณ์ขายทองคำอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5.มีประสบการณ์ด้านการขายทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง และหากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Operation Manager   จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

2.อายุ 35-40 ปี

3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)ด้านการจัดการ (Management) หรือ การตลาด (Marketing)หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีทักษะในการอบรมพนักงานวางแผนระบบงานร้านทองได้

5.มีประสบการณ์ในการทำร้านทองอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ธุระกิจร้านทองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.วางแผนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามนโยบายขององค์กร

2.สื่อสาร ประสานงาน บริหารจัดการดูแลพนักงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ

3.บริหารดูแลและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสถานที่แต่ละสาขา ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี

4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ทุกหน้าร้าน เพื่อสื่อไปถึงลูกค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทสื่อสาร

5.ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

6.จัดหา จัดทำหลักสูตร และ/หรือจัดอบรม สัมมนาพนักงานในสาขาเพื่อพัฒนาทักษะ

สมัครพร้อมสัมภาษณ์งานได้ที่

1. บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ตึกทิปโก้ ชั้น 18 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (สามรถเข้ามาสมัครพร้อมสัมภาษณ์วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09 – 17.00 น.) โทร 02-6157397 ต่อ 404  หรือส่ง Rasume สมัครงานผ่านอีเมลล์มาที่ budsaya.c@zarinagoldgroup.com
2.ร้านค้าทองคำซาริน่า สาขาบางใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139/16 หมู่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี (สามารถเข้ามาสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ทุกวัน(ยกเว้นวันอาทิตย์)) เวลา 09.00 – 16.30 น โทร 02-9213150

ตำแหน่งอื่นๆท่านสามารถกดลิ้งเข้าไปเพื่อดูข้อมูลและตำแหน่งงาน ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากทุกท่านที่มองหางานเกี่ยวกับร้านค้าทองคำ
http://www.zarinagoldgroup.com/http://www.zarinagoldgroup.com/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7…/