ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำใหม่

เหตุผลที่ผู้ลงทุนรายใหม่ควรให้ความสนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ Zarina คือ การที่ Zarina มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจซึ่งจะช่วยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ทองคำแม้จะเป็นช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร แต่การลงทุนในทองคำก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้เช่นกัน ด้วยปัจจัยเกี่ยวกับการแปรผันของราคาและอื่นๆ แต่หากผู้ลงทุนมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญย่อมช่วยลดความเสี่ยงลงได้และสามารถสร้างผลกำไรได้ตามที่ต้องการ สิ่งที่ผู้ลงทุนรายใหม่จะได้รับจากการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ Zarina มีดังนี้

องค์ความรู้ ข้อมูลและคำปรึกษาที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จในการสร้างผลกำไร
การเริ่มต้นธุรกิจ องค์ประกอบและปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
การรับประกันการขาดทุน เป็นกาตอกย้ำและเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถปรับรูปแบบการลงทุน (Customize) ได้ด้วยตัวเองตามความต้องการ โดย Zarina จะเป็นเพียงผู้ช่วยให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเท่านั้น ผู้ลงทุนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกโอกาสการลงทุนได้อย่างเต็มที่

ผู้ลงทุนสามารถปรับแนวทางการสร้างผลกำไรของธุรกิจได้ทุกเมื่อระหว่าง Retail หรือ Finance

Retail เน้นสร้างผลกำไรจากการค้าปลีก ได้แก่ การซื้อ-ขาย (Buy & Sell), การแลกเปลี่ยน (Return & Exchange) หรือ การรับทำตามแบบ (Made to order)
Finance เน้นการลงทุนหรือเก็งกำไรในธุรกิจการค้าทองคำ เช่น การฝากทองกับ Zarina และรอขายเพื่อทำกำไรเมื่อทองมีการปรับราคาขึ้น (Deposit & Investment)

รูปแบบร้านค้าทองคำ By ZARINA

Package 6.5 ล้าน

Package 12 ล้าน