ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำเดิม

เหตุผลที่ผู้ลงทุนซึ่งมีธุรกิจร้านทองอยู่แล้วและมีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดีควรให้ความสนใจในการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Zarina คือ การที่ Zarina มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจร้านทองกำลังประสบอยู่ใน 2 ประเด็น ได้แก่

 • ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นใหม่ไม่สนใจที่จะรับช่วงต่อจากผู้บริหารเจนเนอเรชั่นเก่าที่เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาก่อน เนื่องด้วยรูปแบบของธุรกิจร้านทองไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารยุคใหม่ซึ่งไม่ต้องการที่จะต้องนั่งเฝ้าร้านตลอดเวลา อีกทั้งการจำหน่ายทองคำในรูปแบบเดิมมีขอบเขตในการสร้างผลกำไรซึ่งจำกัดอยู่ที่การซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน หรือรับทำตามแบบเท่านั้น
 • แม้ว่าร้านทองบางแห่งผู้บริหารเจนเนอเรชั่นใหม่ยินดีที่จะรับช่วงต่อโดยมีแนวคิดและความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัว แต่ยังพบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ไม่สามารถดำเนินการสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดระบบการบริหารที่มีความเข้าใจในธุรกิจร้านทองอย่างแท้จริง

สิ่งที่จะได้รับในการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Zarina สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้ทำธุรกิจร้านทองอยู่แล้วคือ

 • รูปแบบร้านค้าที่มีมาตรฐาน
 • บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
 • โอกาสในการลงทุน
 • ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาสำหรับธุรกิจร้านทองเดิม ซึ่ง Zarina ได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการร้านทองซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนจากความเข้าใจในระบบการดำเนินงานของร้านทองอย่างแท้จริงขึ้นมา เป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ผู้บริหารร้านทองสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ เช่น เรื่องของการบริหารจัดการสต็อก การสั่งซื้อ การบริหารงานขาย ฯลฯ

ที่สำคัญการทำงานของซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นระบบ Cloud Computing ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ และไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ Cloud ภายใน Data Center ที่มีความปลอดภัยนอกจากนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud ยังสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน Multi Device รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ทำให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบสถานะของร้านหรือบริหารธุรกิจจากที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าร้านตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมาในการทำธุรกิจแบบเดิมๆ

บริการที่ลูกค้าจะได้รับจาก ZARINA

การจดทะเบียนนิติบุคล

 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนค้าทองคำ
 • อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทองคำ

การโอนกิจการ

 • ทำบัญชีทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง
 • จัดหมวดหมู่สินทรัพย์
 • แยกสินทรัพย์ส่วนตัว และของกิจการ
 • ฯลฯ

บริการจัดทำระบบบัญชี

 • บริการจัดทำบัญชีประจำเดือน
 • บริการยื่นภาษีครึ่งปี
 • บริการยื่นภาษีประจำปี
 • บริการปิดงบการเงินประจำปี