ติดต่อเรา

Hotline: 02 615 7397–8

Email: support@zarinagoldgroup.com

Contact Us

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

08-6505-5596

02 615 7397 – 8

Mon to Fri – 08:00 to 16:30

118/1 ชั้น 18 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

1

คุณธนาวิทย์ จำนงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์

โทรศัพท์มือถือ: 08-6505-5596

เบอร์ออฟฟิต: 0-2615-7397-8 ต่อ 200

แฟ๊กซ์: 0-2615-7399

thanawit.ch@zarinagoldgroup.com

2

คุณณัชชารีย์ ณัฐธีราธนาศิริ

ตำแหน่ง ฝ่ายขายธุรกิจแฟรนไชส์

โทรศัพท์มือถือ: 09-0965-6591

เบอร์ออฟฟิต: 0-2615-7397-8 ต่อ 701

แฟ๊กซ์: 0-2615-7399

nutcharee.n@zarinagoldgroup.com

คุณศิรินทร์ชล พัฒนวรนันท์

ตำแหน่ง ฝ่ายขายธุรกิจแฟรนไชส์

โทรศัพท์มือถือ: 08-5666-6817

เบอร์ออฟฟิต: 0-2615-7397-8 ต่อ 700

แฟ๊กซ์: 0-2615-7399

sirinchon.p@zarinagoldgroup.com

Contact From

ชื่อ-นามสกุล(required)

เบอร์โทร(required)

อีเมลล์ (required)

หัวข้อที่ต้องการสอบถาม

รายละเอียด